• Home  / 
  • Nyheter
  •  /  Forbundsting 2019; status for påmeldinger, forslag etc

Forbundsting 2019; status for påmeldinger, forslag etc

Av Per Iversen / 2019-03-18

Fristen for innsendelse av forslag til årets Forbundsting har nå utløpt; den var 15. mars. Det er mottatt forslag fra to kretser: Nordland og Buskerud. Videre har ni klubber sendt inn forslag: Solør BK, Vågan BK, Glåmdal BK, Drammen Tigers BK, Molde BK, Gokstad BK, Oslo Døve, Trondheim BK og Sandnes BK.

Har Forbundskontoret ved en inkurie unnlatt å registrere noen forslag innsendt innen fristens utløp, vennligst gi beskjed til generalsekretær Per Iversen omgående, inkludert dokumentasjon på opprinnelig oversendelsestidspunkt.

Når det gjelder nominasjoner til Hedersbevisninger, har Forbundskontoret mottatt nominasjoner fra Oslo Bowlingkrets, Hallingkast BK og Dora BK. Her gjelder samme systematikk: har Forbundskontoret oversett noen nominasjoner, vennligst gi umiddelbart beskjed til generalsekretæren.

Nedenfor gjengis alle registrerte delegat-påmeldinger til Forbundsting 2019. Alle klubber og kretser bes sjekke oversikten med tanke på om informasjonen stemmer. Det vil også være mulig å etteranmelde delegater = fristen for slik påmelding er ikke like «absolutt» som tilfellet er for innsendelse av forslag til Forbundstinget. GS Per Iversen er nok en gang korrekt adressat.

Påmeldinger Forbundsting 2019, pr 15. mars