Puljeoppsett for NM Veteran Single/Double

Av Per Iversen / 2019-01-18

Puljeoppsett vil legges ut på «bowlingres» i løpet av ettermiddagen, fredag 18.01. Grunnet sykdom har denne offentliggjøringen blitt noe forsinket, noe NBF bare kan beklage. Det er påmeldt 238 spillere, noe som vil medføre 6 innledende puljer, med første pulje på onsdag 13.02, kl 18. Deretter en pulje på torsdag kl 18, tre puljer fredag og siste innledende pulje lørdag morgen.

Som følge av hallens størrelse, vil det være flere spillere i semifinalene enn hva som er vanlig. Fordelingen som arrangøren har valgt, gjengis nedenfor. Denne fordelingen, som ikke er 100 % matematisk korrekt i forhold til antall spillere i hver klasse, er godkjent av Mesterskapsgruppen til NBF.

Det er spesielt lagt vekt på å få 8 damer til semifinale i hver klasse. Fordelingen er som følger: 24 spillere i HA, 20 spillere i HB, 20 spillere i HC og 8 spillere både i DA og DB. Dette til informasjon  –  lykke til!