Protokoll FS-møte 1/19

Av Per Iversen / 2019-01-31

Årets første Forbunds-styremøte ble avholdt i Sarpsborg 25. og 26. januar, i forbindelse med Junior-NM 2019. Protokollen kan leses i sin helhet her. Nedenfor gjengis noen av de viktigste sakene i stikkordsform:

  • NBF vil kunne fremlegge et meget godt årsresultat for 2018, noe som til dels skyldes inntekter som av forsiktighetshensyn ikke var budsjettert.
  • Årets Bowler 2018 ble utpekt: Georg Skryten fra Cross BK  –  NBF gratulerer! (I tillegg morsomt og motiverende for NBF, og ikke minst for spilleren selv, å konstatere at Olympiatoppen har tildelt Georg et Utviklingsstipend for 2019 som følge av hans meget gode sportslige resultater i 2018.)
  • NBF fikk avslag på sin søknad til ExtraStiftelsen vedrørende et spennende prosjekt rettet mot spillere med spesielle utfordringer. NBF vil trolig søke på nytt i 2019 = et viktig og meningsfylt tiltak.
  • Idrettspolitisk er det krevende og spennende tider, inkludert et omfattende moderniserings/digitaliseringsprosjekt for norsk idrett  foruten Idrettsting i mai 2019. FS/Forbundskontoret er tilstede på alle relevante møteplasser, og vil fortløpende informere om beslutninger som berører norsk bowling. (Felles medlemssystem for norsk idrett er ett eksempel.)
  • Sportslig ledelse arbeider fortløpende med kravs-spesifikasjoner og sportslig rammeverk med tanke på best mulig fremtidige resultater. VM Herrer 2018 var en sportslig nedtur. Målsetningen er klar: nå skal norsk bowling heve seg, både på herre- og damesiden. Dette inkluderer også fokus på trenerapparatet og trenerutdanningen = våre trenere må fungere bedre ute i miljøet.
  • Forberedelsene til Forbundsting 2019 går sin gang. Invitasjon er offentliggjort med påmeldingsfrist satt til 15. mars. Samme frist for innsendelse av forslag. Tingoppnevnte komiteer og utvalg har frist til 17. februar for innsendelse av sine beretninger for Tingperioden 2017 – 19.