Påminnelse: Søknadsfristen er 1. februar for Bredde- og Integreringsmidler

Av Per Iversen / 2019-01-29

Det vil, som tidligere meddelt, også i 2019 være mulig for klubber og kretser å søke midler for sitt arbeid med Integrering og Bredde/Rekruttering. Prosessen er nærmest identisk med 2018. Vennligst se de konkrete retningslinjene for detaljer. Søknadsfrist er altså allerede 1. februar, så det er bare å hive seg rundt!

NBF imøteser spennende og gode søknader fra det ganske land  –  og gjerne også fra noen klubber som tidligere ikke har søkt slike midler. Vær kreative; det finnes mange muligheter for spennende og meningsfulle prosjekter.

Retningslinjer for søknad Integreringsmidler 2019

Retningslinjer for søknad Breddemidler 2019