Invitasjon til Forbundsting 2019

Av Per Iversen / 2019-01-14

Årets Forbundsting vil finne sted lørdag 27. og søndag 28. april på Thon Linne Hotel, Oslo. Som tidligere år vil det selvsagt være mulig med ankomst på fredag. Påmeldingsfrist for deltagelse, og frist for innsendelse av forslag og nominering av hedersbevisninger, er identiske: 15. mars.

Oversikt over antall delegater som den enkelte klubb kan sende, vil ikke kunne foreligge før uke 10, som følge av at medlemstall på bowling.no pr 1. mars vil benyttes. Dette er samme metodikk som ble benyttet i forkant av Forbundstinget i 2017. De klubber som kjenner sine medlemstall kontra representasjonsrett på NBFs Forbundsting, og har bestemt seg for antall delegater, behøver selvsagt ikke å vente med å sende inn sin påmelding til medlemsoversikten vil foreligge. (1 delegat ved mindre enn 26 medlemmer. 2 delegater ved medlemsmasse  mellom 26 og 50 personer. 3 delegater ved flere enn 50 medlemmer.)

Selve invitasjonen med diverse vedlegg gjengis nedenfor. Den samme informasjonen vil også sendes til alle klubber og kretser via e-post. Velkommen til Forbundsting 2019, og vennligst overhold den viktige fristen 15. mars!

Invitasjon Forbundsting 2019

Fullmaktsskjema Forbundsting 2019

Bestillingsskjema Forbundsting 2019

Reiseregning Forbundsting 2019