Informasjon fra FS-møte 6/18

Av Per Iversen / 2018-12-06

Året siste FS-møte, nr seks i rekken, ble avholdt lørdag 1. desember. Den fullstendige protokollen kan leses via linken nederst. Noen av de viktigste sakene på dette møtet gjengis nedenfor, til dels med utfyllende kommentarer:

 • Tildeling av alle Norgesmesterskap 2020
  • Single/Double  –  Trøndelag Bowlingkrets
  • Lag  –  Drammen Tigers BK
  • Junior  –  Trøndelag Bowlingkrets
  • Ungdom  –  Solør BK
  • Veteran Single/Double  –  Bekkelaget BK
  • Veteran Lag  –  Solør BK

Alle arrangører vil selvsagt få tilsendt formelt tildelingsbrev, i løpet av uke 50. Antall søkere var denne gang ganske få  –  NBF håper på flere søkere ved neste korsvei. Men selvsagt stor honnør og takk til de klubber og kretser som faktisk søkte. Uten arrangører/frivillige som gjør en stor og viktig innsats, blir det faktisk ingen mesterskap..

 • Budsjett 2019 ble godkjent. Den økonomiske situasjonen til NBF fremstår som tilfredsstillende i 2018, og Budsjett 2019 er utarbeidet med et mindre overskudd  –  basert på tre personer i fulltidsstillinger på Forbundskontoret. Dette betyr at Ulf Hämnäs vil være ansatt i 100 % stilling fra 01.01.19. Nærmere informasjon om hans arbeidsområder som følge av utvidet stilling, vil kommuniseres noe senere. Ulf sitt sportslige fokus overfor ulike team vil primært være de samme som i 2018, forskjellen vil hovedsakelig bli et økt fokus og kapasitet på oppgaver innen Rekruttering, Trenerutvikling og Utdanning.
 • Bowlingjakten, NBFs svar på «Stolpejakten». Det planlegges å implementere et nytt prosjekt i 2019, med tanke på bedret rekruttering og økt oppmerksomhet rundt bowling som idrett. Prosjektet er i sin helt innledende fase, ytterligere informasjon vil komme i 1. kvartal 2019.
 • Forbundsting 2019 (27. – 28. april) forberedes. Formell invitasjon vil distribueres i uke 1. Tidsfrist for innsendelse av forslag vil være 15. mars.

Protokoll FS-møte 6/18 finner du her.