Protokoll fra FS-møte 5/18

Av Per Iversen / 2018-10-16

Det ble avholdt FS-møte lørdag 6. oktober. Selve protokollen gjengis via linken nederst. Noen av de viktigste sakene som ble behandlet på møtet, gjengis i stikkordsform:

  • Solør BK ble tildelt Sommerleir 2019
  • Ungdoms-NM 2018 ble ansett som vellykket; honnør til arrangør og hall
  • NBFs økonomiske 2018-resultat etter 8 måneder er i henhold til budsjett, både inntekter og utgifter
  • Forslag til justering av aldersgrenser for ulike veterankonkurranser, inkludert Veteranligaen, vil bli fremmet på Forbundsting 2019. FS ønsker ikke å justere regelverk i løpet av sesongen.
  • Innbetaling av Reisefordeling er å anse som del av påmeldingsavgiften for de lag som til enhver tid vil delta/innbefattes i avdelinger hvor Reisefordeling gjøres gjeldende. Dette betyr at Reisefordeling ikke vil refunderes til lag som trekker seg etter at påmelding er foretatt.
  • Karantene-tid kan fravikes i de tilfeller hvor klubber nedlegges/lag trekkes. Vennligst se det konkrete vedtaket, sak 43, punkt h –  for detaljer.

Protokoll FS-møte 5/18 kan leses her.