Team Norge – nye uttak

Sportslig har nominert følgende spillere til Team Norge:

Team Norge Herrer:
Tore Torgersen, Trondheim BK.
Kenneth Hermansen, Fredrikstad BK
Tor Inge Jansen, Briskebyen BK
Jens Mathiesen, Solør BK
Jonas Dammen, Solør BK
Georg Skryten, Cross BK
Alexander Beck, Solør BK
Brian Kjær, Mascot BK
Christer Aker, Trondheim BK
Adrian Kindervaag, Cross BK

Team Norge Damer:
Grethe Walstad Fosseide, Trondheim BK
Celine Larsen, Trondheim BK
Heidi Thorstensen, Frogner BK
Åse Jacobsen, Trondheim BK

Kravspesifikasjonen finner dere her.
Første aktivitet er samling/konkurranse første helgen i september.

Sportslig har gjort en tidslinje som viser informasjon om hvilke aktiviteter som er prioriterte og generelle viktige turneringer.
Tidslinjen finner dere her.

For å skape langsiktighet i arbeidet blir Team Norge evaluert kontinuerlig.
Under forutsetning at det ikke foreligger suspensjon fra NBF, brudd på etiske retningslinjer eller utøveren på annen måte viser til en opptreden som er i konflikt med de verdier som NBF og Team Norge står for kan utøveres kontrakt med Team Norge kun avsluttes etter NM hvert år. Unntak er om spillere selv velger å trekke seg.

Utøvere kan nomineres til Team Norge til sesong start og i desember måned, seinest 31/12, hvert år.

Som unntak kan utøvere utenfor Team Norge evalueres til Landslagsrepresentasjon når de over tid har vist sterk utvikling og evne til å prestere på et høyt nivå. Samtidig skal utøveren ha påbegynt arbeidet med å tilpasse seg til Team Norge/Landslagskrav med intensjonen om at gjøre seg tilgjengelig for Landslagsrepresentasjon i fremtiden. Det opprettes då et spesielt avtal om dette med utøver.
Det skal ved disse unntak være en god dokumentasjon og motivering for at dette skal skje.

Uttak til Junior Team og U21 Team blir formidlet når dette er klart.
Er det noen som har behov for mer informasjon så kan de ta kontakt med Sportslig på kontoret.

Sportslige hilsener, Hovedcoach Ulf Hämnäs.