Referat fra Kretsseminar 2018

Av Per Iversen / 2018-08-28

Det gjennomføres Kretsseminar i de årene NBF ikke avholder Forbundsting. Årets seminar, med representanter fra alle landets kretser, ble avholdt i Oslo 28. – 29. april.

Det har beklageligvis tatt lang tid å ferdigstille referatet, men det foreligger herved.

Selve referatet finner du nedenfor. Det henvises dessuten til diverse vedlegg. Disse er også gjengitt nedenfor. God lesning!

Referat Kretsseminar 2018

Egenpres BuBk

Sportslig presentasjon UH

Evaluering ligaordn sp.und.

Gruppearbeid

Fremtidens NBF

Gruppeoppg 1

Gruppeoppg 2