• Home  / 
  • Nyheter
  •  /  Protokoll FS-møte 4/18 + ny informasjon vedr VM-kval Senior 2019

Protokoll FS-møte 4/18 + ny informasjon vedr VM-kval Senior 2019

Av Per Iversen / 2018-08-17

Det ble avholdt FS-møte 11. august, og Protokollen er nå ferdigstilt. Du finner Protokoll FS-møte 4/18 her.

Noen av de viktigste sakene:

  • FS gratulerer Georg Skryten som verdensmester i single U-21, og dessuten alle medaljevinnere fra ESBC 2018 med Tore Torgersen i spissen!
  • Årets Sommerleir var en suksess. Arrangementet vil utlyses for 2019, slik at flere potensielle arrangører vil få anledning til å komme i betraktning; med tanke på å gi et godt og spennende tilbud til unge bowlingspillere.
  • FS har protokollført sin holdning til diverse politiske saker som har blitt reist på et ETBF-møte i juni.
  • Referat fra Kretsseminar 2018 er ferdigstilt. Referatet vil offentliggjøres senest 24. august, etter at deltagerne har fått anledning til å komme med sine innspill til innhold/ordlyd.
  • Nye sportslige krav til spillere som er aktuelle for NBFs ulike Bruttotropper/Team Norge ble behandlet. Disse kravene er senere offentliggjort, sammen med uttak for Herrer og Damer.
  • NBF vil starte reforhandling med Macron vedrørende en mulig ny avtale fra sesongen 19/20, samtidig som mulige andre samarbeidspartnere vil kartlegges.
  • Fordeling av FS-delegater på alle NM for sesongen 18/19 ble fastsatt.
  • Revisjon av reglement for Kvalifisering Senior-VM 2019 ble gjennomført. Det reviderte reglementet finner du her. Det synes nødvendig å forklare hvorfor poengberegningen ble beholdt for alle kvalifiseringsturneringene med unntak av Veteran-NM. Forklaring:

Systemet med en poengliste, ikke egne poeng/poenglister for veteraner i de fem turneringene utenom Veteran-NM, opprettholdes. Årsaken er:

Alle veteraner får poeng på egen liste, men det gis  samme poeng som spilleren får i WC-kval. Veteraner konkurrerer derfor mot hverandre, men veteranen må samtidig være beste norske utøver for å få 30 poeng i turneringen. Dette gir den beste sportslige målingen av veteranenes prestasjon. Det kan være stor forskjell på beste og nest beste veteran i en turnering, som reflekteres i et større poengskille dersom det er mange plasser mellom beste veteran og nest best veteran i turneringen.

 Veteran-NM er, og skal være, et viktig mesterskap for veteraner og vil i praksis bli svært viktig i kvalifiseringen til senior-VM, nettopp fordi beste veteran i Veteran-NM vil få 30 poeng. Dette er intensjonen, men turneringen kom i for stor ubalanse med andre turneringer når det i opprinnelig reglement ble sagt at Veteran-NM gir doble poeng. NM Sgl/Dbl (ikke veteran) gir doble WC poeng, og vil også gi doble senior-VM poeng.

 De beste veteranene kan med dette samle mange senior-VM poeng i WC-turneringer og det vil være et større skille enn dersom veteraner fikk poeng på egen skala. Veteran-NM blir veldig viktig og vil i praksis bli den turneringen der det deles ut flest poeng. Ingenting blir avgjort før NM Sgl/Dbl (ikke Veteran-NM), siden det er mulig å hente godt med poeng her og beste veteran kan få opp til 50 poeng.