• Home  / 
  • Nyheter
  •  /  Offentliggjøring av 2018-tildeling; Bredde- og Integreringsmidler

Offentliggjøring av 2018-tildeling; Bredde- og Integreringsmidler

Av Per Iversen / 2018-08-14

For klubber og kretser har det vært mulig å søke på tildeling av Integreringsmidler og Breddemidler i to omganger i løpet av 2018. Søknadsfristene var 1. februar og 1. august. Kriteriene for å søke i 2018 gjengis nedenfor:

Kriterier for Breddemidler

Kriterier for Integreringsmidler

Tildelingene gjøres av GS, som deretter presenterer tildelingen under påfølgende FS-møte, som referatsak. Tildeling nummer to er nå ferdigstilt og presentert for FS, foruten at tildelingsbrev er sendt til de klubber/kretser som nådde opp denne gang.

FS har besluttet at NBF skal offentliggjøre den fullstendige 2018-tildelingen: søkere, søknadsbeløp og de konkrete tildelinger. Som det fremgår av nedenstående oversikt, er det en rekke mottagere av midler, fra det ganske land. Prosjektene er til dels ulike; det finnes mange spennende og meningsfylte tiltak der ute i bowling-Norge!

Det vil åpenbart bli anledning til å søke på nytt i 2019, og NBF håper på mange spennende søkere også neste år. Nærmere informasjon om søknadskriterier etc for 2019, vil offentliggjøres noe senere, men disse vil etter all sannsynlighet være ganske identiske med 2018-versjonen. Alle potensielle søkere bør følgelig gå i tenkeboksen med tanke på 2019; dette kan bli spennende..

Vennligst merk at alle søknader selvsagt ikke blir innvilget, og at ganske mange søknader får «avkortning» som følge av begrenset tildelingspott = søknadene må være gode og gjennomtenkte, og tiltakene i henhold til  søknadskriteriene.

Søkere/mottagere av Integrerings- og Breddemidler 2018