• Home  / 
  • Nyheter
  •  /  Divisjonene i landsliga 2018/19 er klare

Divisjonene i landsliga 2018/19 er klare

Av Per Iversen / 2018-06-15

Vedlagt følger divisjonsoppsettet for landsligaen sesongen 2018/19. (Veteranligaen koordineres via Veteranutvalget. Oppsett for Veteran vil komme i egen melding.)

Som det fremgår av linken nedenfor, er det fulle divisjoner på herresiden, selv om det i øyeblikket er en åpen plass i 2. divisjon. Denne plassen vil Seriekomiteen ha besatt i løpet av kort tid, og deretter vil avdelingene settes opp. Det er ikke gjort p.t.  –  ei heller for 3. divisjon.

På damesiden har det dessverre vært flere lag som har trukket seg, og det har ikke vært mulig å få fylt opp Macron-avdelingen for damer til tross for iherdig arbeid av Seriekomiteen. Macron Damer vil følgelig bestå av 7 lag neste sesong, mens både 1. og 2. divisjon Damer vil bestå av 6 lag.

Som følge av det store antall påmeldinger som ankommer Forbundskontoret i løpet av kort tid, kan feil alltid oppstå. Det er derfor helt avgjørende at alle klubber går igjennom oppsettet for neste sesong, og gir umiddelbar beskjed om noe er galt eller mangler, sett fra den enkelte klubb sin side. Dette vil trolig kun gjelde 3. divisjon, men det gjenstår å se…

Det minnes for øvrig om at ingen lag er spilleklare for ny sesong før påmeldingsavgiften er betalt, kr 2.300 for alle divisjoner i landsliga, og kr 1.500 for lag i Veteranligaen. Dette vil bli fulgt opp fra Forbundskontoret; det samme gjelder innbetaling av klubbavgift. Her ble faktura sendt til alle klubber i mai. Manglende betaling av klubbavgift medfører spilleforbud for alle klubbens spillere, selv om disse har betalt lisens. Vennligst betal alle avgifter som ikke allerede er betalt så snart som mulig; det sparer oss alle for mye arbeid. (Det sendes ikke ut faktura for påmeldingsavgift ligaspill.)

Velkommen til ny ligasesong!

 

Oppsett landsliga 2018/19 finner du her.