Protokoll fra FS-møte 2/18

Av Per Iversen / 2018-05-08

FS-møte 2/18 ble avholdt 27. april. Noen av de viktigste sakene gjengis i stikkordsform nedenfor. Hele Protokollen kan leses her.

  • NBFs revisorbekreftede årsregnskap for 2017 er godkjent og signert av FS. Regnskapet viser et negativt årsresultat på kr 284.000. Budsjett for 2018 viser et overskudd på cirka 380.000, noe som vil bety at NBFs økonomiske resultat for Tingperioden 2017 – 18 vil vise et mindre overskudd. Regnskapsrapport for 1. kvartal 2018 er i henhold til budsjett.
  • Tigerlekene for psykisk utviklingshemmede i april var en stor suksess, og viser at tildeling av Integreringsmidler pr 1. halvår 2018 til ulike klubbmiljøer, fremstår som en korrekt og motiverende beslutning.
  • NBF vil ikke delta på NM-uka 2019, lagt til juli 2019. Man avventer en mulig vinterutgave i 2020.
  • Georg Skryten, Cross BK, er tildelt NBFs Bragdmerke for 2018 som følge av sin innsats i junior-EM 2018, med gullmedalje i All-Event som det store høydepunktet. Selve mesterskapet ble ansett som en suksess, inkludert gode og nyttige forberedelser: Camp Doha og precamp i Aalborg.
  • NBF vil delta i Døve-EM i mai, og i Dame-EM i juni. Begge steder med begrensede deltagertropper: 3 spillere pluss en leder/trener. Erik Garder vil bistå spillerne i Døve-EM, mens Ulf Hämnäs er støtteapparat under Dame-EM i Brüssel.
  • Tildeling av turneringer med WC-kvalifiseringsstatus sesongen 18/19 er gjennomført. Det vil neste sesong være 3 WC-turneringer pluss Norwegian Open 2018 og NM Single 2019. 4 av 5 turneringer vil telle, samme poengsystem som sesongen 17/18. De tre turneringene som har fått tildelt status som WC-kval, er Charles Minnecup 2018, Briskebyen Open 2019 og Munken Open 2019. Charles Minnecup forutsettes å flytte tidspunkt, vennligst se Protokollen for detaljer.
  • Uttakskriterier for deltagelse i Senior-VM 2019 (i Las Vegas, sept 19) vil utarbeides av Sportslig Utvalg og presenteres for FS til godkjennelse på neste FS-møte, 2. juni.