• Home  / 
  • Nyheter
  •  /  Ulf Hämnäs er ansatt som Hovedtrener hos NBF

Ulf Hämnäs er ansatt som Hovedtrener hos NBF

Av Per Iversen / 2018-03-01

Ulf Hämnäs vil tiltre som Hovedtrener hos NBF fra 01.04. I 2018 vil stillingen være basert på en deltidsløsning: 50 %, med planlagt utvidet stillingsbrøk fra 2019. Ulf vil ha kontor sammen med den øvrige NBF-administrasjonen på Ullevål Stadion.

Ulf vil være ansvarlig for toppidrettssatsningen til NBF. Dette innebærer faglig ansvar og oppfølging av de øvrige landslagstrenerne (Junior og U21), foruten selvstendig treneransvar for Herre-troppen. I en overgangsfase vil Ulf også ha treneransvaret for Dame-troppen.

I tillegg til det overordnede treneransvaret for de spillere og trenere som til enhver tid er involvert i NBFs ulike Bruttotropper  –  foruten coaching i diverse internasjonale mesterskap  –  vil Ulf også være ansvarlig for implementering og videreutvikling av Trenerløypa til NBF. Det teoretiske rammeverket er på plass; nå blir utfordringen å få fleste mulig Trener 1 og Trener 2 til å bli akseptert/fungere ute i klubbmiljøene. I denne forbindelse vil Ulf også være tilgjengelig for klubb/kretsbesøk over det ganske land. Nærmere informasjon om hvordan dette skal koordineres, vil komme noe senere, men ønsker kan gjerne meldes inn allerede nå til Erik Garder.

Inntil Ulf formelt tiltrer, vil han arbeide for NBF på «ad hoch»-basis = etter behov, blant annet i forbindelser med samlinger i mars.

NBF er både glade og stolte over ansettelsen av Ulf. Tidspunktet fremstår som riktig, og viktig. Dette skal bli bra  –  velkommen Ulf!