• Home  / 
  • Nyheter
  •  /  NBF-historien fra 1962 og fremover skal kartlegges; materiale ønskes!

NBF-historien fra 1962 og fremover skal kartlegges; materiale ønskes!

Av Per Iversen / 2018-03-13

På FS-møte 7/17 ble det nedsatt en prosjektgruppe som skal gjennomgå det historiske materiale som finnes siden etableringen av Norges Bowlingforbund i 1962. Tanken er å systematisere den dokumentasjon som foreligger, slik at NBFs historie vil kunne gjøres tilgjengelig for ettertiden i et historisk arkiv. Dette vil selvsagt gjelde fysiske dokumenter, men også kunne inkludere elektronisk arkivmateriale fra ulike media, primært aviser og TV.

Prosjektgruppens leder er Jan Edvardsen (Strike BK); de øvrige medlemmer er: Ingrid Sletvold Hansen (Munken BK), Olav Olsen (Frogner BK) og Halgeir Ludvigsen (Munken BK og FS)

Prosjektgruppen vil starte sitt arbeid i disse dager, Det foreligger så langt ingen dato for ferdigstillelse av prosjektet; den vil eventuelt komme etter hvert. Gruppen har allerede nå tilgang på mye materiale, men det hersker samtidig ingen tvil om det finnes mye spennende historisk bowlingmateriale i skuffer og skap over det ganske land!

Prosjektgruppen ber derfor om at personer som kan sitte på historisk materiale i form av bilder, referater, brev, artikler, plakater etc  –  tar kontakt. Det enkleste er trolig å sende en e-post eller ringe til gruppens leder, Jan Edvardsen, for å høre om materialet kan være av interesse.

Følgende kontaktinformasjon kan benyttes: janedv@online.no eller 911 47 473

Dette blir spennende  –  all hjelp og innspill mottas med takk!