• Home  / 
  • Nyheter
  •  /  Retningslinjer rundt varslingssaker: Seksuell trakassering

Retningslinjer rundt varslingssaker: Seksuell trakassering

Av Per Iversen / 2018-02-27

Seksuell trakassering er et viktig tema, også innen idretten. Temaet er åpenbart mer aktuelt enn noen gang, ikke minst som følge av #metoo-kampanjen.

NIF ha utarbeidet diverse materiell rundt utfordringene som seksuell trakassering medfører. Denne informasjonen gjengis nedenfor, inkludert en helt ny veileder  –  myntet på alle aktører innen idretten.

Skulle det oppstå saker på klubbnivå, vennligst følg veilederen fra NIF  –  samtidig som NBF selvsagt ønsker å bli kontaktet, med tanke på å bistå med hjelp og støtte. Generalsekretær Per Iversen kan kontaktes i slike saker: per.iversen@nif.idrett.no eller tlf 21 02 97 32.

Det minnes til slutt også om at politiattest er obligatorisk for alle personer som har verv som medfører kontakt med mindreårige. Klubbene er ansvarlige for at politiattester foreligger for aktuelle personer i sitt klubbmiljø.

Her finner du den nye NIF-veilederen

Les mer om innhenting av Politiattest her

Nedenfor følger fem filmer som egner seg godt for diskusjon på styremøter i klubb, foreldremøter, trenersamlinger etc. Poenget er økt bevissthet rundt hva som er akseptabel oppførsel innen idretten, og hvilke problemstillinger man kan bli eksponert for som trener og utøver.

Lykke til!