NM Veteran er i full gang

Veteran-NM er godt i gang på Hamar; to dager med innledende puljer er allerede gjennomført. Mye fint/høyt spill; en 300-serie er allerede oppnådd: gratulerer til Geyr Nerdrum! Han leder også kl B så langt med flotte 1.409.

Også Gjermund Mathiesen i klasse A har spilt meget godt, noe resultatet, 1.458, klart viser.

Men mange puljer gjenstår; så mye vil skje, også på damesiden. Her er ingen nevnt, ingen glemt  –  så langt.

Fra gjesteboken på bowlingres fremgår det ellers at spilleoppsett/antall spillere videre til semifinale og deretter til PP i de ulike klasser, er gjenstand for en viss diskusjon. Det er arrangøren, i samarbeid med veteranutvalget, som fastsetter oppsettet  –  innenfor de rammer som fremkommer av NBFs lovverk. De ansvarlige personer vil åpenbart evaluere årets mesterskap i etterkant; med tanke på mulige oppsetts-endringer ved neste korsvei.

NM-resultater fra bowlingres finner du her