• Home  / 
  • Nyheter
  •  /  Lisensforsikring via Gjensidige; detaljer foreligger

Lisensforsikring via Gjensidige; detaljer foreligger

Av Per Iversen / 2017-12-15
  1. Lisensforsikring via Gjensidige har vært gyldig siden sesongstart. Det har imidlertid manglet noe informasjon fra selskapet, inkludert en link hvor skader skulle meldes inn. Denne informasjonen foreligger nå, og er lagt ut på NBFs hjemmeside under hovedfanen «Spillere»  –  underfanen er «Forsikring».

Link til informasjonen gjengis nedenfor.

https://www.bowling.no/forsikring/