• Home  / 
  • Nyheter
  •  /  Skuffende respons fra potensielle 2019-arrangører

Skuffende respons fra potensielle 2019-arrangører

I dag, 15.11, går fristen for å søke som arrangør for 2019-mesterskap ut. NBF kan kun se å ha mottatt søknader fra to klubber: Munken BK og Bekkelaget BK. (Begge klubber søker flere enn ett mesterskap, men det er selvsagt ikke nødvendig = opp til hver enkelt søker.) Om det er flere søkere, som NBF eventuelt har oversett, vennligst gi beskjed omgående.

Utover dette håper NBF uansett at det vil mottas flere søknader helt på tampen!

De 2019-mesterskap som herved utlyses, med frist 15. november, er:
Norgesmesterskap Single/Double
Norgesmesterskap Lag
Norgesmesterskap Junior
Norgesmesterskap U26
Norgesmesterskap Veteran Single/Double
Norgesmesterskap Veteran Lag

E-post med søknad sendes til: per.iversen@nif.idrett.no.

Ønsket innhold:
Hvilket mesterskap det søkes om  –  det kan selvsagt søkes om flere mesterskap.
Klubb/krets som søker  –  husk å oppgi kontaktperson (e-post og mobilnr)
Hvilken hall som skal benyttes, inkludert antall baner (10 baner er minimum)
Estimert/avtalt pris for baneleie, vanligvis oppgitt som seriepris

Kort beskrivelse av hvordan mesterskapet planlegges gjennomført. (Samarbeidsnivå med hall, tilgjengelig bemanning, relasjoner til lokale media, sponsormuligheter etc.)

Mesterskapsgruppen til NBF vil være tilgjengelig i forkant av alle mesterskap med tanke på hjelp og støtte til utpekte arrangører. NBF håper og motta en rekke spennende søknader fra det ganske land innen fristen: 15. november. Alle 2019-tildelinger vil fastsettes av FS innen utgangen av 2017, dog med et mulig unntak for NM Single/Double.