• Home  / 
  • Nyheter
  •  /  Karl-Fredrik Velle har sagt opp sin stilling

Karl-Fredrik Velle har sagt opp sin stilling

Utviklingsansvarlig hos NBF, Karl-Fredrik Velle, har sagt opp sin stilling. Han vil fratre medio januar 2018.

Karl-Fredrik har gjort en utmerket jobb hos NBF, og har hovedansvaret for at Bowlingforbundet har fått godkjent sin Trener 1 – 3 utdanning i NIFs «Trenerløype», noe som har medført stor honnør fra de fagansvarlige innen NIF-systemet.

På det personlige plan har Karl-Fredrik tilført NBF ungdommelig pågangsmot og glød, noe som åpenbart har vært bra i en særforbundsorganisasjon som hovedsakelig består av godt voksne personer. Ungdommen er viktig for norsk bowling, og Karl-Fredrik har vært en pådriver for etableringen av NBFs Ungdomsutvalg, foruten at han løpende har bistått utvalget med sin kompetanse.

Karl-Fredrik vil fortsette sin arbeidskarriere innen idretten, på klubbnivå innen en annen sport. NBF ønsker ham lykke til, og takker for innsatsen for norsk bowling.