Velkommen til nye bowling.no

NBF oppdaterer nå utseende og teknologi på www.bowling.no

Vi håper selvfølgelig på at det vil gi enklere administrasjon men først og fremst en bedre brukeropplevelse på mobil, pad og stor skjerm.

Hovedmenyen er lagt om. Det vil naturlig nok kreve litt tilvenning for brukere som kjenner sidene våre fra får, men vi tror strukuren er mer naturlig å finne frem i for nye brukere.

Den største endringen er relatert til nyheter, der hele nyhets-modulen er byttet ut. Andre moduler skal byttes eller oppgraderes senere, men alle sider bruker nå en ny side mal, selv om innholdet i all hovedsak er likt som før.