Utlysning av 2019-mesterskap

Alle potensielle mesterskapsarrangører i 2019 bes vennligst merke seg at 15. november er tidsfristen for å melde sin interesse. Alle klubber og kretser har fått tilsendt e-post med informasjon om søknadsprosedyren.

Link til detaljert informasjon om søknadsprosessen gjengis nedenfor.

NBF oppmuntrer på det sterkeste potensielle arrangører over hele landet til å søke  –  geografisk spredning av våre mesterskap er en viktig målsetning ved siden av det rent sportslige.

Utlysning alle mesterskap 2019