• Home  / 
  • Nyheter
  •  /  Informasjonskrav til oljeprofiler for ligakamper må overholdes

Informasjonskrav til oljeprofiler for ligakamper må overholdes

Det synes dessverre som om ikke alle klubber/lag er klar over kravene til varsling av oljeprofil i forkant av kamper i alle divisjoner. De formelle kravene, fra NBFs lov, gjengis nedenfor.

Alle aktuelle lag bes merke seg kravene, som ble innskjerpet på årets Forbundsting. Informasjon ble dessuten gitt i invitasjonen til seriespill 17/18  –  så kravene skal være godt kjent.

5.21.4 I NBFs landsligaer kan hjemmelaget fritt velge en oljeprofil mellom 35 og 47 fot.

5.21.5 For alle kamper i alle divisjoner i landsligaen, skal hjemmelaget oppgi informasjon om navn på profilen, hvis de bruker en standard profil. Hvis kampen spilles på en egenkomponert profil skal det vises til en pdf fil eller oppgis informasjon om profilens lengde, oljemengde og ratio.

5.21.5 Lagene plikter å legge inn informasjon om valgt oljeprofil til hver enkelt kamp på bowling.no, senest mandagen den uken kampen skal spilles, dog senest 48 timer før kampstart.

5.21.6 Dersom hjemmelaget ikke overholder frist for informasjon til bortelaget jf. § 5.21.5-6, ilegges en bot på kr. 500 for hver overtredelse. Etter første gangs overtredelse trekkes laget i tillegg 1 kamppoeng per overtredelse resten av sesongen.

5.21.7 Dersom hjemmelaget ikke spiller på den profilen som er informert om jf. §§ 5.21.5-6, kan det ilegges en bot og eventuelt tap av kamppoeng etter behandling av en protest fra motstanderlaget.