Endring i NBFs administrasjon

I 2017 har NBFs administrasjon vært noe redusert grunnet sykemeldinger. Utviklingsansvarlig Karl-Fredrik Velle er tilbake i full jobb, og kan kontaktes som normalt.

Videre er generalsekretær Knut Støre Brinchmann sykemeldt på ubestemt tid. Med tanke på at NBFs administrasjon skal fungere som normalt, har forbundsstyret konstituert tidligere generalsekretær Per Iversen på et måned-til-månedsengasjement i Brinchmanns sykefravær.

Iversen kan kontaktes på e-post per.iversen@nif.idrett.no eller telefon 951 66 864.

For videre spørsmål vennligst kontakt president Marie Paulsson Berg på e-post mariepaulssonberg@gmail.com eller telefon 909 12 623.