Reisefordeling 2011/12 er under utbetaling

Av Per Iversen / 2012-03-22

Utregning og utbetaling av reisefordelingen for 2011/12 ble dessverre forsinket. De nødvendige beregninger er nå gjennomført, og midlene er underveis til de aktuelle klubbene.

NBF beklager at dette arbeidet ble forsinket, noe som primært skyldtes bemanningsituasjonen på kontoret på slutten av 2011. De aktuelle klubbene skulle selvsagt hatt pengene for lenge siden, og NBF håper at ulempene forsinkelsen har medført, både regnskapssmessig og med tanke på likviditet, ikke har vært for store for klubbene.

Fra neste sesong satser vi selvsagt å være tilbake «on track» tidsmessig.