Årets kretsseminar er gjennomført

Av Per Iversen / 2012-03-26

I helgen 23. – 25. mars var det kretsseminar på Gardermoen.

Alle 11 bowlingkretser var representert på årets seminar. Totalt var det drøyt 30 deltakere, inkl Forbundsstyret og NBFs administrasjon. Agendaen var omfattende og variert, og det var mange konstruktive meningsutvekslinger – foruten diverse informasjon fra NBF sentralt.

Det var mye fokus på utfordringene bowlingsporten har forbundet med rekruttering, og det ble gitt omfattende og varierte innspill til alle kretser rundt dette viktige temaet. Forhåpentligvis vil årets seminar avstedkomme diverse spennende aktiviteter ute i kretsene – lykke til!