Varsel om årsmøte

Årsmøtet i kretsen avholdes mandag 17.februar kl.18.30
Varsel om årsmøte er nå sendt ut til klubbene. Saksliste sendes ut 14 dager før. Sted er enda ikke bestemt, og forslag mottas.