NM for Veterander

Herrer:

1993 50-59 Arild Nordby Solli
1993 60+ Jan Gravli Kolbotn
1994 50-59 Viggo Samsonsen Cross
1994 60+ Rolf Walstad Trondheim
1995 50-59 Arne Svein Strøm Frogner
1995 60+ Levi Seland Arendal
1996 50-59 Arne Arnesen Strike
1996 60+ Arvid Bøhn Larvik
1997 50-59 Christer Olsson Hook
1997 60+ Ove Johansen Skru
1998 50-59 Arne Svein Strøm Frogner
1998 60+ Per Johansen Stavanger
1999 50-59 Christer Olsson Stavanger
1999 60+ Tor Solberg Trønderstrike
2000 50-59 Arne Svein Strøm Frogner
2000 60+ Arne Rui Gjøvik
2001 50-56 Arne Harry Sæther Metro
2001 57-66 Per Reidar Karlsen Stavanger
2001 67+ Rolf Walstad Trondheim
2002 50-56 Arne Harry Sæther Metro
2002 57-66 Christer Olsson Stavanger
2002 67+ Per Johansen Cross
2003 50-56 Inge Sørgjerd Steinkjer
2003 57-66 Rolf Johan Boysen Briskebyen
2003 67+ Birger Alseth Stjørdal
2004 50-57 Marvin Paulsen Briskebyen
2004 58-64 Christer Olsson Cross
2004 64+ Trygve Nagell Metropensjonistene
2005 50-57 Thore Liberg Briskebyen
2005 58-64 Christer Olsson Cross
2005 64+ Jan Gravli Kolbotn
2006 50-57 Owe Herrmann Skru
2006 58-64 Marvin Paulsen Briskebyen
2006 64+ Trygve Nagell Metropensjonistene
2007 50-57 Svenn-Rune Hansen Askøy
2007 58-64 Arne Svein Strøm Briskebyen
2007 65+ Trygve Nagell Metropensjonistene
2008 50-57 Trond Syvertsen Jarlsberg
2008 58-64 Arne Svein Strøm Briskebyen
2008 65+ Arne Rui Gjøvik
2009 50-57 Bjarne Nerdrum Lillestrøm
2009 58-64 Arne Svein Strøm Briskebyen
2009 65+ Rolf Johan Boysen Briskebyen
2010 50-57 Thore Liberg Briskebyen
2010 58-64 Owe Herrmann Skru
2010 65+ Arne Svein Strøm Briskebyen
2011 50-57 Per-Olof Larsson Solli
2011 58-64 Thorbjørn Dahle Gjøvik
2011 65+ Arne Svein Strøm Briskebyen
Veteranmestere
2012 50-57 Per-Olof Larsson Solli
2012 58-64 Owe Herrmann Skru
2012 65+ Arne Svein Strøm Briskebyen
2013 50-57 Guttorm Bjørøen Hallingkast
2013 58-64 Ulf N Moen Red Crown
2013 65+ Arne Svein Strøm Briskebyen
Norgesmestere
2014 50-57 Jon M.Ingebrigtsen Trondheim
2014 58-64 Thore Liberg Bekkelaget
2014 65+ Arne Svein Strøm Bekkelaget
2015 50-57 Guttorm Bjorøien Hallingkast
2015 58-64 Owe Herrmann Skru
2015 65+ Tom Fagerstråm Strike
2016 50-57 Rune Feirud Munken
2016 58-64 Geir Amundsen Mascot
2016 65+ Odd Gunnar Kaspersen Bekkelaget
2017 50-57 Pål Sigurd Romskaug Briskebyen
2017 58-64 John Aarre Cross
2017 65+ Arne Svein Strøm Bekkelaget
2018 50-57 Tore Torgersen Trondheim
2018 58-64 Tom R. Borgen Ringerike
2018 65+ Odd Gunnar Kaspersen Bekkelaget

Damer:

1993 45-54 Eva Langelid Jarlsberg
1993 55+ Astrid Gulbrandsen Skru
1994 45-54 Turid Gaarder Solli
1994 55+ Laila Jacobsen Kolbotn
1995 45-54 Vigdis Evensen Bekkelaget
1995 55+ Unni Michelsen Kometen
1996 50-59 Nina Torgersen Stavanger
1996 60+ Kari Kjus Kolbotn
1997 50-59 Nina Torgersen Stavanger
1997 60+ Astrid Gulbrandsen Skru
1998 50-59 Nina Torgersen Stavanger
1998 60+ Alfhild Sævareid Fyllingen
1999 50-59 Olaug Johansen Dora
1999 60+ Astrid Gulbrandsen Skru
2000 50-59 Ellen Andersen Sofiemyr
2000 60+ Birgit Mathiesen Skru
2001 50-56 Liv Ingebrigtsen Mascot
2001 57-66 Nina Torgersen Stavanger
2001 67+ Gerd Utteberg Metropensjonistene
2002 50-56 Ingrid Ingebrigtsen Fyllingen
2002 57-66 Nina Torgersen Stavanger
2002 67+ Unni Michelsen Metropensjonistene
2003 50-56 Randi Storvold Trondheim
2003 57-66 Nina Torgersen Stavanger
2003 67+ Kari Kjus Metropensjonistene
2004 50-57 Astrid Arnesen Sju Spare
2004 58-64 Vigdis Bjørtomt Bekkelager
2004 65+ Unni Michelsen Metropensjonistene
2005 50-57 Bodil Brustad Fredrikstad
2005 58-64 Vigdis Bjørtomt Bekkelager
2005 65+ Astrid Andersen Valdres
2006 50-57 Marit Lillebudal Trondheim
2006 58-64 Mildrid Johnsen Lillestrøm
2006 65+ Unni Michelsen Metropensjonistene
2007 50-57 Marit Lillebudal Trondheim
2007 58-64 Vigdis Bjørtomt Bekkelager
2007 65+ Kari Kjus Metropensjonistene
2008 50-57 Gerd Brandett Solør
2008 58-64 Mildrid Johnsen Lillestrøm
2008 65+ Kari Kjus Metropensjonistene
2009 50-57 Sylvi Bergtun Berge Sølvkula
2009 58-64 Erna Verstad Skru
2009 65+ Unni Michelsen Metropensjonistene
2010 50-57 Tove Fosseide Trondheim
2010 58-64 Gunvor Rosenkilde Ringerike
2010 65+ Unni Michelsen Metropensjonistene
2011 50-57 Ingrid Olsen Trondheim
2011 58+ Britt Østlund Solli
Veteranmestere
2012 50-57 Anita Meiningen Solør
2012 58+ Rigmor Hansen Jarlsberg
2013 50-57 Tove Fosseide Trondheim
2013 58+ Bente Mengshoel Brage
Norgesmestere
2014 50-57 Mariann Kleiven Arctic Strike
2014 58+ Gunvor Rosenkilde Ringerike
2015 50-57 Ann Kristin Dahl Brage
2015 58+ Gerd Brandett Glåmdal
2016 50-57 Tove Fosseide Trondheim
2016 58+ Gerd Brandett Glåmdal
2017 50-57 Janne Monsen Ringerike
2017 58+ Tove Walstad Fosseide Trondheim
2018 50-57 Mette Hansen Fredrikstad
2018 58+ Tove Walstad Fosseide Trondheim

Dobbel Herrer:

1993   Alf Nilsen/Arild Nordby Solli
1994   Reidar Balstad/Rolf Walstad Trondheim
1995   Christer Olsson/Harald Økland Hook
1996   Anton Olstad/Arne Svein Strøm Frogner
1997   Bjørn Dahle/Reidar Kindervåg Hook
1998   Anton Olstad/Arne Svein Strøm Frogner
1999   Per Arne Olsen/Steinar Karlsen Solli
2000   Arne Arnesen/Terje Jensen Strike
2001   Johnny Bolland/Magnar Dyrnes Munken
2002   Arild Nordby/Per Dalen Solli
2003   Bjørn Kummernes/Inge Sørgjerd Steinkjer
2004   Christer Olsson/Per Reidar Karlsen Cross
2005   Christer Olsson/Wilhelm Hetland Cross
2006   Arne Arnesen/Tore Jensen Strike
2007   Per Johansen/Torfinn Karlsen Cross
2008   Egil Lorentz Hansen/Frank Berge Sølvkula
2009   Arne Svein Strøm/Rolf Johan Boysen Briskebyen
2010   Arne Svein Strøm/Lars Perry Øie Briskebyen
2011   Per-Olof Larsson/Steinar Karlsen Solli
Veteranmestere
2012   Terje Karlsen/Trond Syvertsen Grenland
2013   Fredrik Hesselberg-Meyer/Birger Inge Oppegaard Red Crown
Norgesmestere
2014   Geir Amundsen/Stefan Palmèr Mascot
2015   Owe Herrmann/Per Andersen Skru
2016   Morten Botilsrud/Gjermund Mathiesen Solør
2017   Morten Berntsen/Pål Sigurd Romskaug Briskebyen
2018 50-57 Tomi Niitti/Tore Torgersen Trondheim
2018 58-64 Birger I. Oppegaard/Fredrik Hesselberg-Meyer Red Crown
2018 65+ Arne Svein Strøm/Ola Bjørtomt Bekkelaget

 

Dobbel Damer:

 

1993   Erna Verstad/Turid Kurås Metro
1994   Karin Jørgenrud/Turid Gaarder Solli
1995   Anne Lise Jensen/Astrid Gulbrandsen Skru
1996   Kari Kjus/Laila Jacobsen Kolbotn
1997   Astrid Gulbrandsen/Erna Verstad Skru
1998   Anne Lise Jensen/Birgit Mathiesen Skru
1999   Laila Hansen/Olaug Johansen Dora
2000   Anne Lise Jensen/Erna Verstad Skru
2001   Anne Lise Jensen/Erna Verstad Skru
2002   Kari Kjus/Unni Michelsen Metropensjonistene
2003   Anny Bondeli/Randi Sogn Gjøvik
2004   Anne Grete Haugen/Bente Händler Olsen Sølvkula
2005   Anne Grete Haugen/Bente Händler Olsen Sølvkula
2006   Brit Karin Stai/Mildrid Johnsen Lillestrøm
2007   Kari Kjus/Unni Michelsen Metropensjonistene
2008   Anne Grete Haugen/Bente Händler Sølvkula
2009   Anne Grete Haugen/Bente Händler Sølvkula
2010   Tove Fosseide/Ingrid Olsen Trondheim
2011   Tove Fosseide/Ingrid Olsen Trondheim
Veteranmestere
2012   Bente Händler/Anne Grete Haugen Sølvkula
2013   Tove Fosseide/Ingrid Olsen Trondheim
Norgesmestere
2014   Mariann Kleiven/ Merethe Nelvik Arctic Strike
2015   Ann Kristin Dahl/ Bente Mengshoel Brage
2016   Tove Fosseide/Ingrid Olsen Trondheim
2017   Roshild Jensen/Ragnhild Kristoffersen Arctic Strike
2018 50-57 Roshild Jensen/Marianne Kleven Arctic Strike
2018 58+ Ingrid Olsen/Tove Walstad Fosseide Trondheim