Vis tabell for

2.Divisjon Avdeling C 2014-2015

Pl.LagKretsPinnerSerierSnittKVUTBanep.Kampp.
1FredrikstadØBK58718288203,9181134135,025,0
2Glåmdal 2HOBK55406288192,4181134124,025,0
3VarnaØBK55735288193,5181116123,023,0
4BodøNBK52925288183,818846109,020,0
5RolvsøyØBK55609288193,118657102,017,0
6Polar TeamNBK52951288183,918729103,016,0
7HarstadTBK53731288186,618639101,015,0
8BekkelagetHOBK54851288190,51863995,015,0
9FinnsnesTBK51591288179,118531091,013,0
10Solør 2HOBK51975288180,518431192,011,0

Alle kamper

2 Fredrikstad -Bodø 3365 - 278411,0  -  1,0
2 Bekkelaget -Solør 2 2964 - 30044,0  -  8,0
2 Rolvsøy -Polar Team 3521 - 281010,0  -  2,0
2 Fredrikstad -Polar Team 3212 - 29199,0  -  3,0
2 Rolvsøy -Bodø 3155 - 29816,0  -  6,0
2 Varna -Bodø 3304 - 297711,0  -  1,0
2 Varna -Polar Team 3229 - 297510,0  -  1,0
2 Glåmdal 2 -Bekkelaget 3277 - 294710,0  -  2,0
3 Fredrikstad -Varna 3112 - 32243,0  -  9,0
3 Solør 2 -Harstad 2696 - 27556,0  -  6,0
3 Glåmdal 2 -Finnsnes 2925 - 30004,0  -  8,0
3 Rolvsøy -Varna 3002 - 33951,0  -  11,0
3 Glåmdal 2 -Harstad 2897 - 30987,0  -  5,0
3 Solør 2 -Finnsnes 2847 - 28236,0  -  6,0
3 Bekkelaget -Harstad 3074 - 32954,0  -  8,0
3 Bekkelaget -Finnsnes 3026 - 29249,0  -  3,0
4 Bodø -Glåmdal 2 2854 - 28965,0  -  7,0
4 Harstad -Varna 3129 - 30905,0  -  7,0
4 Finnsnes -Fredrikstad 2930 - 29026,0  -  6,0
4 Harstad -Rolvsøy 3333 - 287311,0  -  1,0
4 Polar Team -Glåmdal 2 3011 - 30285,0  -  7,0
4 Finnsnes -Rolvsøy 2802 - 30512,0  -  10,0
4 Harstad -Fredrikstad 3022 - 32234,0  -  7,0
4 Bodø -Solør 2 2917 - 26939,0  -  3,0
4 Finnsnes -Varna 2813 - 263810,0  -  2,0
4 Polar Team -Bekkelaget 2969 - 27689,0  -  3,0
4 Bodø -Bekkelaget 2659 - 26133,0  -  8,0
4 Polar Team -Solør 2 3140 - 30858,0  -  4,0
5 Polar Team -Harstad 2982 - 28249,0  -  3,0
5 Solør 2 -Fredrikstad 2842 - 31334,0  -  8,0
5 Glåmdal 2 -Solør 2 3046 - 254511,0  -  1,0
5 Bodø -Harstad 2875 - 266710,0  -  2,0
5 Polar Team -Finnsnes 3154 - 272112,0  -  0,0
5 Bekkelaget -Fredrikstad 3385 - 33327,0  -  5,0
5 Bodø -Finnsnes 3104 - 29567,0  -  5,0
5 Varna -Glåmdal 2 3184 - 296212,0  -  0,0
5 Rolvsøy -Glåmdal 2 3188 - 33106,0  -  6,0
6 Polar Team -Bodø 3144 - 29898,0  -  4,0
6 Harstad -Finnsnes 2884 - 27097,0  -  5,0
6 Glåmdal 2 -Fredrikstad 2951 - 30286,0  -  6,0
6 Rolvsøy -Solør 2 3232 - 286610,0  -  2,0
6 Varna -Bekkelaget 3386 - 31817,0  -  5,0
6 Rolvsøy -Bekkelaget 3266 - 299010,0  -  2,0
6 Varna -Solør 2 3402 - 310810,0  -  2,0
6 Fredrikstad -Rolvsøy 3376 - 32406,0  -  6,0
8 Finnsnes -Bekkelaget 2770 - 28543,0  -  9,0
8 Finnsnes -Glåmdal 2 2715 - 30731,0  -  11,0
8 Harstad -Solør 2 2935 - 28307,0  -  5,0
8 Polar Team -Rolvsøy 2747 - 28916,0  -  6,0
8 Bodø -Rolvsøy 2936 - 28499,0  -  3,0
8 Harstad -Bekkelaget 3084 - 29408,0  -  4,0
8 Finnsnes -Solør 2 2849 - 25858,0  -  4,0
8 Harstad -Glåmdal 2 2992 - 27869,0  -  3,0
8 Bodø -Fredrikstad 2957 - 29158,0  -  4,0
8 Polar Team -Varna 2930 - 248811,0  -  1,0
8 Bodø -Varna 3048 - 267310,0  -  2,0
8 Polar Team -Fredrikstad 2925 - 28388,0  -  4,0
9 Fredrikstad -Finnsnes 3306 - 30329,0  -  3,0
9 Solør 2 -Polar Team 2945 - 26989,0  -  3,0
9 Rolvsøy -Finnsnes 3219 - 29258,0  -  4,0
9 Solør 2 -Bodø 2497 - 27955,0  -  7,0
9 Glåmdal 2 -Polar Team 3257 - 31218,0  -  4,0
9 Rolvsøy -Harstad 3103 - 28609,0  -  3,0
9 Glåmdal 2 -Bodø 3114 - 29309,0  -  2,0
9 Fredrikstad -Harstad 3451 - 30739,0  -  3,0
9 Bekkelaget -Polar Team 3344 - 30029,0  -  3,0
9 Varna -Finnsnes 3171 - 29219,0  -  3,0
9 Bekkelaget -Bodø 3304 - 32806,0  -  6,0
9 Varna -Harstad 3061 - 29698,0  -  4,0
10 Bekkelaget -Glåmdal 2 3301 - 32556,0  -  6,0
10 Solør 2 -Rolvsøy 2982 - 276310,0  -  2,0
10 Varna -Fredrikstad 3180 - 33684,0  -  8,0
10 Fredrikstad -Glåmdal 2 3542 - 309111,0  -  1,0
10 Bekkelaget -Rolvsøy 3057 - 30366,0  -  6,0
10 Solør 2 -Varna 2963 - 30346,0  -  6,0
10 Glåmdal 2 -Varna 3119 - 277312,0  -  0,0
10 Solør 2 -Bekkelaget 3141 - 29298,0  -  4,0
11 Finnsnes -Polar Team 2906 - 256510,0  -  2,0
11 Fredrikstad -Bekkelaget 3582 - 289612,0  -  0,0
11 Glåmdal 2 -Rolvsøy 3229 - 29718,0  -  4,0
11 Finnsnes -Bodø 2820 - 28516,0  -  6,0
11 Fredrikstad -Solør 2 3405 - 32537,0  -  5,0
11 Harstad -Polar Team 2989 - 29746,0  -  6,0
11 Varna -Rolvsøy 3290 - 29889,0  -  2,0
11 Harstad -Bodø 2965 - 28946,0  -  6,0
12 Bodø -Polar Team 3094 - 28859,0  -  3,0
12 Rolvsøy -Fredrikstad 3261 - 36282,0  -  10,0
12 Bekkelaget -Varna 3278 - 32137,0  -  5,0
12 Finnsnes -Harstad 2975 - 28578,0  -  4,0
12 Solør 2 -Glåmdal 2 3093 - 31904,0  -  8,0