Hjelp

Her prøver vi å samle litt informasjon og instruksjoner for å hjelpe klubber,kretser og spillere til å bruke bowling.no og forstå forbundets rutiner, regler og muligheter.

Kontakt / Saksbehandling

NBF inførte i april 2008 korrespondansesystemet "Request Tracker" for all e-post som sendes til vår e-post adresse bowling@bowling.no. Når det sendes en e-post til administrasjonen blir det nå automatisk tildelt et saksnummer. Du får et automatisk svar på e-posten med saksnummeret som er tildelt.

Alle senere hendvendelser om samme sak bør være svar på denne e-posten. Da ser vi sammenhengen mellom e-postene og kan sikre en bedre oppfølgning. Når man svarer på e-post fra saksbehandlingssystemet må man beholde "emne"-feltet urørt, men det er fordelaktig å fjerne all "gammel" tekst i selve e-posten.

Når en sak er registrert vil den bli behandlet. Når en sak lukkes/løses vil du få beskjed om dette.

Overganger

Fra mai 2008 er det nye rutiner for gjennomføring av overganger. Den gamle rutinen med utfylling av overgangsskjema, signatur fra "gammel" klubb osv er fortsatt gyldig og fungerende, men vi oppfordrer alle til å bruke automatikken på bowling.no fra 2008/2009 sesongen.

Se nyheten "SMS varsling og overganger" eller Prosesstegning for overganger for mer informasjon.

Registrering av medlemmer

Det er i utgangspunktet to metoder for registrering av medlemmer i klubben. En for opprettelse av nye, som ikke tidligere er registrert hos NBF, og en for innmelding av tidligere medlemmer i samme eller annen klubb

Opprettelse av ny spillere

Les vår PDF med Instruksjon for opprettelse av nye spillere.

Registrering av tidligere medlemmer

Dersom spilleren allerede finnes trengs kun en innmelding på MinSide. Alle spillere som er ferdig utmeldt fra tidligere klubb og har betalt overgangsgebyr er tilgjengelig for umiddelbar innmelding.

Oppdatere styreverv i klubben

Det er viktig å oppdatere databasen med korrekt styre for klubber og kretser. Bl.a fordi personene som er registrert med styreverv får utvidede rettigheter på bowling.no og informasjonen brukes når vi eller andre trenger kontakt med klubben/kretsen.

Les vår PDF med Instruksjoner for å oppdatere styreverv i klubb. Instruksjonen kan også leses for å forstå vedlikehold av styret for kretser.