blogg: Forbundstinget 2009

1. jan. 1970, 01:01 av Sven Tore Iversen
DSC_3971.JPG

Da var Tinget 2009 gjennomført. Årets møte var konstruktivt, med gode debatter, flere kreative forslag og forhåpentligvis gode avgjørelser.

En god ordstyrer ledet oss effektivt igjennom en lang saksliste med flere tunge debatter og spredte meninger. For første gang i min tinghistorie er vi ferdige med hele sakslisten i god tid på søndag ettermiddag.

Offisielt referat kommer senere, men jeg vil likevel nevne noen av hovedtrekkene i nye vedtak. Generelle endringer av regler blir gjeldende fra førstkommende sesong, mens nytt divisjonsoppsett blir gjeldende fra 2010/2011 sesongen.

Prøveordningen for Umbroliga ble vedtatt som permanent løsning for Umbroliga.
Damene skal spille 4 serier i Umbroliga, uten å bytte makker.
Spiller som går ut etter første serie kan settes inn i alle double par, ikke bare i paret spilleren gikk ut i fra.

SUKs forslag om nytt divisjonsoppsett ble i hovedsak vedtatt og gjeldende fra 2010/2011.

Solørs forslag om å tillate utlendinger fri lisens i Norge, uten bostedsadresse i Norge, ble ikke vedtatt. Det ble imidlertid tillatt å bruke inntil 50% utlendinger på ligalag (økning fra 2 i dag).

3.div (og evt lavere) vil spille med 4 spillere.

Overgangsreglene ble drastisk endret. En spiller som nå ønsker overgang kan gjøre dette i sesongen, helt frem til 31. Januar, men med 1 måneds spillekarantene etter meldt overgang og 500kr i overgangsgebyr.

Det blir også nye klasseinndelinger og HCP system. Det er nå felles klasseinndeling (A til F) for herrer, damer og juniorer og damenes 8 pinners hcp er da også fjernet i turneringer som har annet hcp system.

Finalespillet i klassemesterskapene endres, det skal nå ikke spilles stegfinale og antall spillere i PP finale avgjøres av antall deltagere i klassen.

Det ble også vedtatt en hevelse av boten for bruk av feil spillerantrekk for mesterskap og world cup turneringer. Denne settes til 500kr.

Nye regler om ukescupper ble vedtatt uten endringer fra forslagsteksten.
Det ble innført NM for U23 og Klubblag for veteraner etter mal av prøvemesterskapene som er gjennomført denne sesongen.

Til slutt vil jeg takke avtroppende president Ingrid Hansen for stafettpinnen og på vegne av det nye styret takke for tilliten.

President: Sven Tore Iversen, Sofiemyr BK
Visepresident: John-Arne Jakobsen, Vågan BK
Medlem: Rigmor Holdal, Polar Team BK
Medlem: Wenche A. Oppegaard, Sofiemyr BK
Medlem: Halgeir Ludvigsen, Munken BK:
Vara: Kjell Myhre, Gokstad BK
Vara: Morten Rygh, Solli BK

blogg: Tanker ved årsskiftet

1. jan. 1970, 01:01 av Ingrid S. Hansen
Ingrid S. Hansen

Det er vel vanlig å oppsummere året som har gått og samtidig tenke litt fremover når man passerer årsskiftet! Det har jeg tenkt å gjøre her, uten å gå for mye i detalj.

2008 har på mange måter vært et spennende år. Det har til tider vært litt turbulens rundt FS og avgjørelser som er fattet, men jeg føler vel at vi har kommet ned på beina!

I internasjonal bowlingsammenheng har vi gjort det godt med medaljer og gode plasseringer. Nasjonalt har vi prøvd nytt ligasystem og vi har hatt 2 prøve-NM, som begge ser ut til å være liv laga.

Mange av de planene styret ønsket å gjennomføre da vi startet i 2007, har vi greid å få til. Hovedpunktene i handlingsplanen fra 2007 - 2009 er stort sett oppfylt:

Vi har tatt medaljer og hevdet oss internasjonalt – faktisk bedre enn det vi hadde håpet i Handlingsplanen!
Vi har arrangert kretsseminar og kvinneseminar, vi har fått ferdig kompendiet til Trener 1 og har fått Trenerne til å sette i gang med grunnkurs rundt omkring i landet. Trener 2 kompendiet håper vi at vi får ferdig før Tinget!

Vi har gjort mye innen IT, særlig med tanke på program som gjør det lettere for klubbene og kretsene når det gjelder registrering og oppdatering både i forbindelse med liga og turneringer og ikke minst oversikt over medlemmer i klubbene! Dette letter også arbeidet på kontoret.

Vi har kommet i gang med ny hjemmeside for Forbundet og med nye hjemmesider for kretsene. Nye hjemmesider for klubbene er også i gang fra årsskiftet!
Sommerleiren fungerer og arbeidet med juniorene på grunnplan er delegert til kretsene, som får støtte til arbeidet fra Forbundet. Dette vil bli videreført for 2009, da sannsynligvis også med støtte til U-23 arbeid i kretsene!

Vi har takket være samarbeid gjennom Flerforbundsavtalen fått nye sponsoravtaler som gir oss økonomisk trygghet, slik at vi kan planlegge uten å måtte snu på hver eneste krone!

Så var det framtiden: Jeg håper og tror at 2009 blir et like spennende bowlingår som 2008 har vært. Det skal være mesterskap, både nasjonale og internasjonale, internasjonalt skal vel godt gjøres å leve opp til de resultater vi har hatt de siste årene, men mulighetene er der!

Det skal være Ting i mars, der en rekke vedtak som vil være retningsgivende for videre arbeid skal gjøres, ny handlingsplan skal vedtaes og ikke minst – et nytt styre skal velges.

For mitt vedkommende vil Tinget 2009 bety farvel med presidentvervet, jeg har gjort den jobben jeg ble satt til av Tinget i 2007, en helt annen jobb enn den jeg i utgangspunktet hadde sagt ja til å ha i styret! Det ble en utfordring, det har vært både spenning; glede og tunge stunder, lærerikt og skuffende; alt man kan forvente og kanskje litt til!

Når jeg ser tilbake på de tre periodene jeg har sittet med lederverv i Norsk Bowling, er nok denne siste perioden den der det har skjedd størst forandring utover i organisasjonen, særlig med alt nytt innen IT!

Forbundsstyret har vært spennende å være med i! Totalt forskjellige personligheter – interesser og muligheter. Det har vært et godt samarbeid, friske diskusjoner og både tøffe og engasjerte samtaler på møtene. Vi har ikke alltid vært enig, men vi har funnet løsninger som alle har kunnet gå god for.

Jeg ønsker alle bowlere at godt nytt år, med mange utfordringer og muligheter i 2009!