Thon Hotels
Umbro
World Wide Bowling

Sommerleir

Norges Bowlingforbund arrangerer hvert år sommerleir for juniorer i aldersgruppen 12 - 18 år.

Sommerleiren arrangeres i uke 26, umiddelbart etter skoleslutt.

Sommerleiren legges forskjellige steder i landet i samarbeid med lokale klubber.

Kriterier for arrangementet:

  1. Avholdes i uke 26. - 27. hvert år, med fremmøte og registrering på søndag, og avslutning lørdag i tidsrommet 13.00 – 14.30.
  2. Sted tildeles av NBF etter søknad. Søknadsfrist uke 51. Målet er at plakat med innbydelse skal være klar til Jr. NM
  3. Arrangør: Krets/klubb eller hall i hele landet. Dersom en hall er arrangør, må en klubb stille som teknisk arrangør, slik at det alltid er folk tilstede som kan ta seg av praktiske ting med bespisning, overnatting eller nattevakter dersom det er påkrevd på overnattingsstedet.
  4. Hovedleder og hovedtrener avgjøres av NBF, men hovedtrener skal være en person med kapasitet som landslagstrener eller tilsvarende, og som kan legge opp et godt program for hele leiren.
  5. Deltakere er spillere i alderen 12-18 år og medlem av klubb tilsluttet NBF. Dersom deltakerantallet blir for stort, vil siste års jr. evt. 12 åringene måtte vike.
  6. Instruktører bestemmes av NBF i samarbeid med arrangør, men det bør minst være en pr. 6.-8.deltakere.
  7. Antall: Minimum 40 stk. Maksimum begrenses av den arrangerende hall, evt. overnattingskapasitet.
  8. Innhold: Faglig innhold så som bowlingteori og praksis. I tillegg sosiale aktiviteter/opplevelser på ettermiddag/kveldstid. Disse aktiviteter er det arrangøren som bestemmer, og kan inneholde alt fra ulike konkurranser eller opplevelser i naturen, etc. Det bør være et tilbud til alle uansett kjønn, alder og evt. fysisk form. I tillegg skal det serveres 3-4 måltider pr. dag inkl. en varm middag. Dersom hallen har et godt tilbud i variert lunchmeny kan det 4. måltide droppes, men frokost, middag og kvelds er obligatorisk. Det er viktig at det kan stilles til rådighet lokaler til teoriundervisningen inkludert tekniske hjelpemidler så som overhead og eller projektor.
  9. Deltakerne deles inn i grupper ut fra ferdighetsnivå i teoretisk og praktisk bowling. Gruppene består av nybegynnere, viderekomne og nivået opp mot jr. landslagsspillere. I noen tilfelle bør det også tas hensyn til aldersfordeling.
  10. Økonomi: Det innrømmes et tilskudd fra NBF opp mot kr. 95.000,-. Det betinger at egenandelen er på maks kr. 1.000,- Budsjett og regnskap legges fram for NBF. Reise dekkes av hver enkelt deltaker/klubb/krets.

NBF kan kontaktes dersom det er ønskelig med info/hjelp til utforming av søknad eller andre spørsmål, og vil også være behjelpelige med utforming av program og tilretteleggelse av praktiske ting vedr. arrangementet.